Pół miliarda złotych trafi do 33 szpitali

 3 minuty

komisja-ue-koniec-finansowania-covid wsparcie UE

Ogłoszono wyniki konkursu resortu zdrowia dla szpitali ponadregionalnych, oddziałów onkologicznych i pracowni diagnostycznych, który odbywał się w ramach REACT-EU, a dokładnie działania „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia”. Jak informuje MZ, wpłynęły 72 wnioski na kwotę ponad 1,1 mld zł – donosi serwis Medexpress.pl. Do rozdysponowania natomiast było nieco ponad 520 mln zł. Wybrano 33 najlepsze projekty, w tym 30 będzie sfinansowanych w całości, a 3 – w części.

Pieniądze na roboty budowlane, remonty i zakup nowego sprzętu

„Naszym celem jest systematyczna poprawa infrastruktury szpitalnej i doposażenie w najnowocześniejszy sprzęt. Już dziś nasze szpitale nie mają się czego powstydzić w zestawieniu z placówkami tzw. starych państw Unii Europejskiej. Jednak naszym celem jest stworzenie jednego z najnowocześniejszych systemów ochrony zdrowia w Europie, stąd systematycznie pojawiają się i będą się pojawiać kolejne konkursy i kolejne dofinansowania” – mówi Minister Zdrowia, Adam Niedzielski.

Ze środków finansowane będą przebudowy budynków, remonty i modernizacje, czy zakup nowoczesnego sprzętu pokroju: kamer gamma, rezonansów magnetycznych, zestawów chirurgii robotowej, neuronawigacji, USG z głowicą śródoperacyjną, RTG cyfrowych, systemów mikroskopowych dla diagnostyki onkohematologicznej, czy mammografów.

„Stawiamy na poprawę jakości opieki szpitalnej i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. Zwiększamy dostęp do diagnostyki, ale również pomagamy szpitalom zadbać choćby o poprawę efektywności energetycznej budynków. W ramach prowadzonych konkursów staramy się wesprzeć szpitale na każdym możliwym polu” – mówi Marcin Martyniak, Wiceminister Zdrowia odpowiedzialny za inwestycje.

Kto otrzyma dofinansowanie?

Na pełne 20-milionowe finansowanie swoich projektów zgłoszonych do konkursu mogą liczyć choćby: Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, czy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tylko ostatni z nich za pieniądze z grantu będzie mógł doposażyć w sprzęt oddziały: kardiologiczny, rehabilitacji kardiologicznej, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i transplantologii, kliniczny chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i gastroenterologicznej oraz bloki operacyjne, a także pracownię endoskopii.

źródło: Medexpress.pl