Zdrowie seksualne w życiu człowieka – pokonaj swój wstyd!

 5 minut

Tym razem działanie OPZS skierowane jest do pacjentów, za pośrednictwem farmaceutów. W wybranych aptekach na terenie całego kraju, zostaną rozwieszone plakaty oraz będą dystrybuowane ulotki. Będą one informować pacjentów o tym, jak ważne jest zdrowie seksualne w życiu człowieka. Głównym celem projektu OPZS jest ośmielenie pacjentów, którym wszelkie dolegliwości związane z życiem seksualnym wydają się zbyt wstydliwe, by podjąć decyzję o wizycie u specjalisty. Idealnym do tego środowiskiem są apteki, w których pacjenci często poszukują informacji na temat szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.

Im wcześniej, tym lepiej!

Jak wynika z Raportu Seksualności Polaków autorstwa prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza, 75 proc. Polaków nigdy nie rozmawiało z lekarzem na temat zdrowia seksualnego. Pacjenci często obawiają się wizyty u specjalisty. Niepokoi ich konieczność omawiania trudnych i wstydliwych tematów z psychologiem specjalizującym się w tematyce zdrowia seksualnego bądź z lekarzem. Taki pacjent powinien zdać sobie sprawę z tego, że skrępowanie towarzyszące mówieniu o problemach intymnych jest rzeczą normalną. Wstyd towarzyszący takiej wizycie warto przełamać i rozmawiać otwarcie na temat problemów seksualnych. Specjalista dobrze rozumie skrępowanie swoich pacjentów i to jego zadaniem jest stworzenie odpowiedniej atmosfery i podpowiedzenie odpowiednich słów, w przypadku gdyby pacjent miał kłopot z wyrażeniem swojego problemu. Pacjent powinien zrozumieć, że im więcej specjalista wie, tym większa jest szansa na kompetentną pomoc z jego strony. Współczesna medycyna i psychologia opracowała skuteczne metody terapii problemów seksualnych, jednak obowiązuje tu ta sama zasada, która przyświeca leczeniu innych chorób: im wcześniej tym lepiej!
Kluczowe dla powodzenia akcji informacyjnej w aptekach, jest przekonanie pacjentów o tym, że istnieją skuteczne metody terapii oraz leczenia wielu problemów seksualnych, jak i uświadomienie im faktu, iż problem ten dotyka wielu Polaków. Zaangażowanie w akcję również farmaceutów – osób, które mają bezpośredni kontakt z pacjentem, niewątpliwie pozytywnie wpłynie na proces poszerzania wiedzy w tym aspekcie.

Mity niszczą partnerskie relacje

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego (OPZS) to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne. Celem Programu jest edukowanie opinii społecznej i uświadamianie wpływu zaburzeń zdrowia seksualnego na wszystkie sfery życia człowieka, w tym na ogólną kondycję fizyczną, zdrowie psychiczne oraz relacje społeczne.
Ponad połowa pacjentów z zaburzeniami seksualnymi przyznaje się do tego, że nie uświadamiano ich seksualnie. Organizatorzy Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego zdają sobie sprawę z tego, że życie intymne jest w Polsce nadal tematem tabu. Mity i stereotypy, brak podstawowej wiedzy o fizjologii i psychologii seksualnej, niepowodzenia w pierwszych kontaktach intymnych oraz ich utrwalenie w formie zakodowanych reakcji seksualnych, kompleksy i zahamowania to zagrożenia dla zdrowia seksualnego, a także udanych relacji partnerskich. Polacy nie potrafią rozmawiać ze swoimi partnerami o pożyciu intymnym, szczególnie, gdy pojawiają się problemy. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, często wstydzą się rozmawiać z lekarzem na intymne tematy, z kolei lekarze często nie pytają swoich pacjentów o zdrowie seksualne.
Dlatego w ramach OPZS podejmowane są działania kierowane do jak najszerszych kręgów społeczeństwa. Organizatorzy programu namawiają do rozmów o zdrowiu seksualnym dziennikarzy, lekarzy i osoby odpowiedzialne za edukację seksualną. Twórcy programu zachęcają do otwartości osoby dotknięte dysfunkcjami seksualnymi i ich bliskich. Ważną sferą aktywności OPZS jest współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. aktywne wspieranie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. W ramach programu OPZS prowadzone są też nowatorskie inicjatywy promujące dbałość o życie intymne Polaków, m.in. różnego rodzaju happeningi i działania artystyczne.

Zdrowie seksualne – co to takiego?

Zazwyczaj słowo „zdrowie” nie kojarzy się nam automatycznie z seksualnością człowieka. A przecież udane życie seksualne jest jednym z najbardziej istotnych czynników kształtujących jakość życia! Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowie seksualne to integracja biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego, ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Jeśli którykolwiek z tych elementów nie funkcjonuje prawidłowo, cierpią na tym także pozostałe. Może to prowadzić do różnorodnych zaburzeń, kompleksów i obniżonej samooceny, a w konsekwencji także do problemów seksualnych. Dlatego o zdrowie seksualne trzeba dbać na co dzień.