Parlament EU zatwierdził przedłużenie certyfikatów COVID

 2 minuty

nowa-faza-pandemii

Parlament Europejski zatwierdził porozumienie z państwami członkowskimi dotyczące przedłużenia certyfikatu COVID – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Dokument ma być ważny jeszcze przez 12 miesięcy.

Certyfikaty COVID ważne dłużej

Obowiązujący od 1 lipca 2021 r. Unijny Certyfikat COVID zawiera informacje o szczepieniu, przejściu Covid-19 lub negatywnym teście na koronawirusa. Podstawowym celem dokumentu miało być ułatwienie przemieszczania się po Europie, ale w wielu krajach jego okazanie umożliwiało wstęp do restauracji, hotelu, kina czy na koncert. Część państw zniosła już wszystkie obostrzenia, ale nie było dotąd unijnych regulacji w tym zakresie. Obecne zasady dotyczące ważności paszportów covidowych, które miały wygasnąć w przyszłym tygodniu, będą obowiązywać do 30 czerwca 2023 r.

„Ze względu na nieprzewidywalną ewolucję wirusa Parlament przedłużył stosowanie certyfikatu o rok, aby zapewnić obywatelom prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie UE. Mamy nadzieję, że jest to ostatnie przedłużenie i zleciliśmy Komisji ocenę do 31 grudnia 2022 r., czy certyfikat może zostać uchylony, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna” – powiedział po głosowaniu sprawozdawca projektu, Juan Fernando López Aguilar (S&D).

Przedłużenie nadal wymaga formalnego przyjęcia przez Radę UE. Wejdzie w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE.

Certyfikat COVID w krajach europejskich

Wszystkie kraje Unii Europejskiej uznają Unijny Certyfikat COVID za zestandaryzowany dokument potwierdzający szczepienie, nabycie odporności przez przejście infekcji lub wynik testu. Certyfikaty mają zunifikowaną formę, są wydawane w formie papierowej lub cyfrowej (można je okazać w aplikacji lub w postaci pliku zachowanego np. na smartfonie); każdy z nich zawiera kod QR i opis w języku angielskim.

źródło: Politykazdrowotna.com