Pacjenci: pakiet kolejkowy nie skróci kolejek

 2 minuty

źródło: Money.pl

Obie fundacje zebrały 626 opinii na temat potrzeb i oczekiwań pacjentów w związku z propozycjami resortu zdrowia. Okazuje się, że pacjenci sądzą, iż w niektórych przypadkach mogą się one nawet wydłużyć – w wyniku konieczności uzyskiwania skierowań do dermatologa i okulisty, które wcześniej nie były wymagane (uważa tak 75% ankietowanych).

– W ślad za propozycjami rozwiązań organizacyjnych nie poszły rozwiązania zwiększające finansowanie, np. poprzez zniesienie limitów na diagnostykę i leczenie onkologiczne – mówi Ewa Borek z Fundacji MY Pacjenci. – W istocie nie zaproponowano skrócenia kolejek do specjalistów, tylko po raz kolejny udoskonalono system monitorowania kolejek już istniejących.

Z badania wynika, że w skuteczność pakietu kolejkowego wierzy zaledwie 18% respondentów. Większość ankietowanych jest zdania, że przedstawione propozycje nie są wystarczająco rozległe i odważne, żeby doprowadzić do potrzebnej pacjentom radykalnej zmiany polegającej na skróceniu kolejek.

Pacjenci nie akceptują tego, że decyzje o lepszym finansowaniu wybranej medycznej specjalności (w przypadku pakietu kolejkowego jest to onkologia) podejmuje arbitralnie minister zdrowia. Większość respondentów (73 proc.) „zdecydowanie się nie zgadza” lub „nie zgadza się” ze stwierdzeniem, że „minister zdrowia może samodzielnie dokonywać wyboru, na leczenie jakich chorób należy przeznaczyć większe środki finansowe”.