OZZPIP: Pielęgniarka samodzielnie nie może podać zamiennika leku

 2 minuty

pielegniarka-leki-zamienniki_www

W przypadku posiadania w oddziale zamiennika to lekarz, a nie pielęgniarka powinien dokonać wpisu odstawienia zleconego wcześniej leku i wpisać właściwy zamiennik – przypomina Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Zamienniki leków – interpretacja OZZPIP

W oświadczeniu opublikowanym na stronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych czytamy: „Pielęgniarka podaje leki, które są wpisane w karcie zleceń lekarskich przez lekarza prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem. Wyjątek stanowią zlecenia wykonywane w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

  • Tylko osoba wydająca leki (czyli farmaceuta), na żądanie świadczeniobiorcy, może wydać lek inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna jest równa lub wyższa od ceny leku przepisanego na recepcie.
  • W przypadku posiadania w oddziale zamiennika, to lekarz powinien dokonać wpisu odstawienia zleconego wcześniej leku i wpisać właściwy zamiennik.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach realizacji zlecenia lekarskiego pielęgniarka lub położna nie prawa zastępować wskazanych przez lekarza leków ich zamiennikami.
  • Ewentualną odpowiedzialność za wystąpienie następstw podania zamiennika ponosiłaby pielęgniarka lub położna, które pomimo zlecenia lekarskiego, podały zamiennik w miejsce wskazanego przez lekarza leku.”

Więcej informacji znajdą Państwo w stanowisku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

źródło: Ozzpip.pl