Ostateczna wersja wrześniowej listy refundacyjnej

 1 minuta

farmaceutka i farmaceuta

źródło: MZ / Rynekaptek.pl

Jak zapewnia resort zdrowia, w ramach konsultacji przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 18 sierpnia 2017 r. Sprawdzono również limity finansowania w grupach limitowych. I tak, dla grupy pacjentów pediatrycznych dodane zostało wskazanie pozarejestracyjne (off-label) jednego z produktów leczniczych w brzmieniu: indukcja remisji u pacjentów pediatrycznych z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią chorób: Leśniowskiego-Crohna z zajęciem jelita grubego/wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające. Dodatkowo zmniejszyła się cena produktu stosowanego w leczeniu szpitalnym, dodano kolejną prezentację produktu leczniczego, który zawiera entekawir.

Ministerstwo zapewnia, że pozostałe zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2017 r. – w stosunku do projektu obwieszczenia – mają charakter porządkujący i redakcyjny.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz w Dzienniku Urzędowym MZ.