Opublikowano jednolity tekst ustawy o substancjach chemicznych

 1 minuta

źródło: Rynekaptek.pl / Dziennikustaw.gov.pl

Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 23 listopada 2017 r.

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 27 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw, który stanowi:

„Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 24 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Pełną treść obwieszczenia znajdą Państwo TUTAJ.