Opryszczka wargowa ma związek z demencją

 1 minuta

Autor publikacji powołuje się w niej na ustalenia naukowców uniwersytetu z Manchesteru, m.in. prof. Ruth Itzhaki, która kieruje pracami nad wirusem HSV1 i zabiega o fundusze umożliwiające przetestowanie związków pomiędzy wirusem a postępującą degeneracją tkanki mózgowej na zwierzętach. Z artykułu Times’a wynika, że tanie i ogólnodostępne środki stosowane do leczenia opryszczki mogłyby być wykorzystane do leczenia najbardziej rozpowszechnionych form demencji. Jeżeli bowiem potwierdzi się rola wirusa HSV1 w zachorowaniach na Alzheimera i leki antywirusowe na opryszczkę okażą się skuteczne na zwyrodnienie tkanki mózgowej, powodujące zanik komórek nerwowych i utratę pamięci, to wówczas ustalenia naukowców stworzą perspektywę powstrzymania postępów Alzheimera.