Coraz szybciej rośnie liczba chorych na Alzheimera

 2 minuty

źródło: Medexpress.pl

Przy utrzymaniu obecnych trendów demograficznych za trzy dekady na chorobę Alzheimera będzie cierpiało około miliona Polaków. Wiadomo też, że skutki choroby Alzheimera dotykają całych rodzin – to najbliżsi chorego ponoszą nie tylko finansowe, ale także społeczne i psychologiczne koszty. Temu poważnemu problemowi poświęcona została konferencja zorganizowana przez Rzecznika Prawo Obywatelskich. Zaproszeni zostali na nią wybitni eksperci, praktycy, społecznicy i wolontariusze. W spotkaniu wziął udział także Krzysztof Kwiatkowski.

NIK przygotowała w tym roku raport poświęcony opiece nad chorymi na Alzheimera. Krzysztof Kwiatkowski przypomniał najważniejsze ustalenia kontrolerów. Powszechny system opieki zdrowotnej nie rozwiązuje problemów ludzi z chorobą Alzheimera ani ich środowiska. Władze nie mają nawet dokładnych danych o liczbie chorych. Opieka społeczna robi więcej, lecz i tutaj z cierpiącymi na Alzheimera postępuje się tak jak z innymi starszymi osobami.

NIK oceniła cały system opieki pod względem wad i atutów:

  • Za najistotniejszą słabą stronę obecnych rozwiązań uznany został brak wypracowanego modelu leczenia, w szczególności rozwiązań organizacyjnych i standardów postępowania diagnostycznego.
  • Za najistotniejsze zagrożenie uznane zostały czynniki demograficzne.
  • Za najistotniejszą szansę – możliwość wprowadzenia narodowych rozwiązań strategicznych.
  • Za najistotniejszą mocna stronę –  mimo wszystko dostęp  do świadczeń gwarantowanych (diagnostyka,  leczenie ambulatoryjne i specjalistyczne).