Od kwietnia nowa lista leków refundowanych

 2 minuty

nowy-system-monitorowania-zagrozen

Od 1 kwietnia br. obowiązywać będzie nowa lista leków refundowanych. Dla 539 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta, a dla 545 pozycji – wzrośnie.

Kwietniowy wykaz leków refundowanych

Najnowsze obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Aktualizowanie listy refundacyjnej umożliwia wprowadzanie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności i leków generycznych – odpowiedników leków oryginalnych zawierających tę samą substancję czynną. Dzięki refundacji pacjenci mogą kupić taniej leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Refundowane produkty można nabyć w aptece, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  • W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu dodano 86 produktów bądź nowych wskazań.
  • Dla 91 produktów wprowadzono obniżki cen zbytu netto (od 0,01 zł do 8328,52 zł). Dla 45 produktów podwyższono ceny zbytu netto (od 0,52 zł do 1500,00 zł).
  • Dla 539 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 456,63 zł). Dla 545 pozycji dopłata pacjenta wzrośnie (od 0,01 zł do 198,04 zł).
  • Dla 417 produktów ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 27,96 zł) ulegną obniżeniu. Dla 340 produktów ceny detaliczne brutto wzrosną (od 0,01 zł do 101,63 zł).
  • W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 72 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 kwietnia 2024 r. zostało rozszerzone o dwa nowe wykazy G1 i G2 (tzw. „polskie leki”) uwzględniające łącznie 355 leków, rozumianych jako indywidualne kody GTIN (ang. Global Trade Item Number – Globalny Numer Jednostki Handlowej).  Opracowanie wykazu G1 i G2 wiązało się z wydaniem 1192 decyzji. (PAP)

źródło: PAP