Od 26 marca br. obowiązek wpisu do centralnego rejestru dla przedstawicieli niektórych zawodów medycznych

 3 minuty

recepta-transgraniczna-instrukcja

26 marca br. rusza Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego – przypomina serwis Politykazdrowotna.com. Obowiązek wpisu do niego będą mieli przedstawiciele 15 zawodów medycznych.

Wpis w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

26 marca wchodzi w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 roku. Zakłada ona m.in. stworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, za którego budowę odpowiada Centrum e-Zdrowia wraz z Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia.

Przedstawiciele takich zawodów medycznych jak:

 • asystentka stomatologiczna,
 • elektroradiolog,
 • higienistka stomatologiczna,
 • instruktor terapii uzależnień,
 • opiekun medyczny,
 • optometrysta,
 • ortoptystka,
 • podiatra,
 • profilaktyk,
 • protetyk słuchu,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik masażysta,
 • technik ortopeda,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • terapeuta zajęciowy,

będą zobowiązani do wpisu do tego rejestru, aby móc wykonywać swój zawód. Wniosek w tej sprawie należy składać do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu wojewódzkiego. Od 26 marca zostanie również uruchomiona możliwość zarejestrowania poprzez system wdrażany przez Centrum e-Zdrowia.

Osoby, które 26 marca 2024 r. będą spełniały warunki uprawniające do uzyskania wpisu do rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru nie później niż do 26 września 2024 r. Osoby te będą mogły wykonywać zawód medyczny do 26 marca 2025 r. bez uzyskania wpisu do rejestru. Za złożenie wniosku o wpis do rejestru będzie trzeba uiścić opłatę w wysokości 100 złotych.

Jakie dane pojawią się w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego?

Rejestr będzie jawny w zakresie takich danych, jak:

 • numer wpisu,
 • indywidualny identyfikator wpisu,
 • data wpisu,
 • nazwa wykonywanego zawodu medycznego zawodu medycznego,
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • nazwa i adres miejsca wykonywania zawodu medycznego oraz NIP lub REGON lub numeru
 • księgi rejestrowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub unikalnego
 • identyfikatora apteki lub punktu aptecznego – jeżeli dotyczy,
 • informacja o zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego,
 • informacja o zaprzestaniu wykonywania zawodu medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • informacja o wznowieniu wykonywania zawodu medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • data utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego wraz z podaniem przyczyny,
 • informacja o tymczasowym zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego albo o ograniczeniu zakresu czynności w jego wykonywaniu.

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego będzie dostępny pod adresem: rizm.ezdrowie.gov.pl.

źródło: Politykazdrowotna.com