Obowiązek podania numeru NIP nabywcy na paragonie od 1 stycznia 2020 r.

 3 minuty

farmaceutka sprawdza dokumenty w aptece

źródło: Katowice.oia.pl / Rynekaptek.pl

Jak wyjaśnia Ewa Kłoda, doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej, oznacza to, że nabywając towar lub usługę na cele prowadzonej działalności gospodarczej, w świetle obowiązujących obecnie przepisów, możemy pobrać paragon i w późniejszym terminie zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury na podstawie posiadanego paragonu, który podlega zwrotowi sprzedawcy.

„Od 1 stycznia 2020 r. chcąc w przyszłości otrzymać fakturę, musimy podać przy wystawianiu paragonu numer NIP nabywcy. Oczywiście w takiej sytuacji najprościej jest poprosić o fakturę bezpośrednio przy zakupie. Chyba, że dokonujemy w jednym podmiocie w trakcie jednego miesiąca kilku zakupów, wówczas każdorazowo odbieramy paragon z NIP i po zakończeniu miesiąca występujemy z żądaniem wystawienia faktury zbiorczej” – tłumaczy doradca.

Natomiast w przypadku sprzedaży, podawanie numeru NIP nabywcy dotyczy tylko podatników podatku VAT, co oznacza że:

  • jeżeli dokona w aptece zakupu leków osoba fizyczna, otrzyma paragon bez NIP (bo go nie poda, a być może go nie posiada) i następnie zwróci się z prośbą o fakturę, mamy obowiązek wydania faktury w terminie do 3 miesięcy od zakupu, która podobnie jak paragon nie będzie zawierać numeru NIP (paragon zabieramy i dopinamy do kopii faktury, jak dotychczas);
  • jeżeli kupujący posiadający paragon fiskalny bez NIP poprosi o fakturę na firmę, fundację lub itp. musimy odmówić wystawienia takiej faktury powołując się na art. 106 b ust.5 ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520);
  • jeżeli kupujący podał nam dokonując zakupu numer NIP i znajduje się on na paragonie fiskalnym, mamy obowiązek na jego żądanie wystawienia faktury zawierającej numer NIP podatnika, termin wystawienia takiej faktury określa art.106 i ustawy o VAT jako nie późniejszy niż 15 dzień następnego miesiąca.

Ewa Kłoda wskazuje, że wystawienie faktury do paragonu bez NIP zagrożone jest sankcją, która na mocy art. 106 b ust. 6 ustawy o VAT wynosi 100% podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Sankcja w takiej samej wysokości nałożona będzie też na nabywcę, który ujmie taką fakturę w ewidencji VAT.

W przypadku, gdy sprzedawca dokonuje ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej nie posiadającej możliwości wpisania numeru NIP odbiorcy – nie ma on obowiązku wymiany kasy, ale fakturę z numerem NIP może wystawić tylko i wyłącznie w momencie sprzedaży, bez uprzedniego wystawienia paragonu fiskalnego.

Szczegóły: Katowice.oia.pl