Nowy wzór recept od 18 kwietnia br.

 1 minuta

źródło: Rynekaptek.pl

Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. ogłoszonym dnia 17 kwietnia 2018 r. a obowiązującym od dnia 18 kwietnia 2018 r. recepty starego wzoru, które obowiązywały przed wejściem w/w rozporządzenia mogą być w użyciu nie dłużej niż do 12 miesięcy – czyli do dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dziennik Ustaw RP 2018 Poz. 745 wraz ze zmianami 1773/2018 i 436/2019).

W przypadku recept Rp. (tzw. białych) zmianie podlega opis rubryki dla lekarza (stomatologa, felczera, pielęgniarki) i brzmi on: Dane i podpis osoby uprawnionej (załącznik nr 6).

W przypadku recept Rpw. (tzw. różowych z wtórnikiem) usunięta zostaje rubryka „Data realizacji od dnia” (załącznik nr 7).

Wspomniane rozporządzenie dotyczy wszystkich recept refundowanych wystawionych od 18 kwietnia br. Natomiast recepty wystawione przed 18 kwietnia 2019 r. nadal zachowują ważność.

Treść rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.