Nowi kierownicy aptek zakładowych i szpitalnych wyłącznie z tytułem specjalisty

 3 minuty

ilosc-leku-liczby-rzymskie

Od 16 kwietnia 2024 r. warunkiem koniecznym objęcia funkcji kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej będzie posiadanie tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej – przypomina Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska, o czym donosi serwis Pulsmedycyny.pl.

Podstawa prawna

Jak podaje WOIA, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, kierownikiem apteki szpitalnej lub zakładowej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy;
  • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej;
  • daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika apteki;
  • wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego;
  • wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty.

Czas na objęcie funkcji kierownika apteki szpitalnej bez specjalizacji mija 16 kwietnia br. Jednak zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o zawodzie farmaceuty, farmaceuta, który nie spełnia wyżej wskazanego wymogu posiadania specjalizacji, może w okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie farmaceuty (czyli do 16 kwietnia 2024 r. – ustawa o zawodzie farmaceuty weszła w życie w dniu 16 kwietnia 2021 r.) objąć funkcję kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej i pełnić tę funkcję także po upływie tego okresu.

„Wskazany powyżej art. 91 ust. 3 ustawy o zawodzie farmaceuty „zawieszał” na okres 36 miesięcy bezwzględny obowiązek posiadania specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej w odniesieniu do farmaceutów ubiegających się o objęcie funkcji kierownika apteki szpitalnej/zakładowej” – czytamy na stronie WOIA.

Co z farmaceutami, którzy są już kierownikami apteki szpitalnej i nie mają specjalizacji?

Od 16 kwietnia 2024 r. tylko farmaceuta, który posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej będzie mógł zostać kierownikiem apteki szpitalnej lub zakładowej. Oczywiście tylko jeśli spełnia pozostałe wskazane w art. 93 ust. 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne wymagania.

Farmaceuci, którzy 16 kwietnia br. będą już pełnili funkcję kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej, mogą ją nadal pełnić mimo braku posiadania tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej. Dotyczy to jednak tylko tej apteki, w której na dzień 16 kwietnia 2024 r. pełnili funkcję kierownika apteki.

„Przejście po 16 kwietnia 2024 r. do innej apteki szpitalnej/zakładowej powoduje konieczność wszczęcia procedury zmiany kierownika apteki i wykazania spełnienia wszystkich wymagań wskazanych w art. 93 ust. 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, czyli również wymogu posiadania specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej” – podaje WOIA.

źródło: Pulsmedycyny.pl