Nowe przepisy określające warunki prowadzenia apteki

 2 minuty

raport-aptekarze-braki-kadrowe

Od 3 czerwca br. obowiązują nowe przepisy dotyczące warunków prowadzenia apteki – przypomina Samorząd Aptekarski. Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. oraz znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2023 r. Nowe regulacje prawne mają na celu zapewnienie jakości i bezpieczeństwa usług farmaceutycznych oraz ochronę interesów pacjentów.

Czego dotyczą nowe regulacje?

Opublikowane na stronie NIA rozporządzenie określa:

  1. warunki przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych;
  2. warunki sporządzania leków recepturowych i aptecznych, w tym w warunkach aseptycznych;
  3. warunki sporządzania produktów leczniczych homeopatycznych;
  4. prowadzenie dokumentacji, w szczególności zakupywanych, sprzedawanych, sporządzanych, wstrzymywanych i wycofywanych z obrotu produktów leczniczych lub wyrobów medycznych;
  5. szczegółowe zasady powierzania zastępstwa kierownika apteki na czas określony i powiadamiana wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i okręgowej izby aptekarskiej;
  6. sposób i tryb przeprowadzania kontroli przyjmowania do apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych;
  7. tryb zwalniania z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P;
  8. warunki i tryb przekazywania prze kierownika apteki określonych informacji o obrocie określonymi produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowcami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi i o stanie ich posiadania.

Pełną treść rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl