Nowa lista leków refundowanych już od 1 maja!

 2 minuty

źródło: Ministerstwo Zdrowia

W toku prac nad XXVII już obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia ocenionych zostało 498 wniosków, w tym:

  • o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej: 119,
  • o przedłużenie decyzji o objęciu refundacją: 324
  • o podwyższenie urzędowej ceny zbytu: 3,
  • o obniżenie urzędowej ceny zbytu: 46,
  • o skrócenie obowiązywania decyzji: 6.

Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 73 nowych produktów będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych oraz upłynięciem z dniem 1 maja 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, w XXVII obwieszczeniu nie znajdzie się 33 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu. Ponadto dla 230 produktów zawierających 63 substancje czynne lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 492,37 zł do 1 gr.

Zgodnie z projektem obwieszczenia obowiązującego od 1 maja, w porównaniu do poprzedniego obwieszczenia:

  • dla 389 produktów (421 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 360,15 zł do 1 gr,
  • dla 586 produktów (617 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 100,77 zł,
  • dla 775 produktów (837 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 520,10 zł do 1 gr,
  • dla 167 produktów (169 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 23,25 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące XXVII obwieszczenia refundacyjnego dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia.