Normy zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych – co się zmieni?

 3 minuty

nowa-lista-rdtl

Aktualnie w Senacie RP procedowana jest ustawa refundacyjna. Wśród jej zapisów znalazły się również te dotyczące zasad dotyczących tworzenia aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej oraz normy zatrudnienia farmaceutów przypadających na liczbę łóżek. „Puls Farmacji” przygląda się temu, jakie zmiany może to oznaczać.

Minimalne normy zatrudnienia farmaceutów w szpitalach

W bieżącym miesiącu do Senatu RP przekazany został tekst ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotem planowanych zmian są m.in. określone w ustawie Prawo farmaceutyczne zasady dotyczące tworzenia aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej oraz normy zatrudnienia farmaceutów przypadających na liczbę łóżek.

Apteka szpitalna – podstawa funkcjonowania

Aptekę szpitalną tworzy się:

  • w zakładzie leczniczym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne;
  • w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości zwolnienia z obowiązku utworzenia apteki szpitalnej. Teraz ma się to zmienić. Jeśli nowe przepisy prawa farmaceutycznego wejdą w życie, w pewnych przypadkach wojewódzki inspektor farmaceutyczny będzie mógł dokonać tego rodzaju zwolnienia.

Procedowane zmiany

Podmiot leczniczy, który wykonuje działalność leczniczą w rodzaju całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne wyłącznie w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, a udzielanie tych świadczeń nie wymaga stosowania leków wymagających nadzoru farmaceuty, może wystąpić o zgodę WIF na nieutworzenie apteki szpitalnej.

Zmianie mają podlegać również minimalne normy zatrudnienia w aptece szpitalnej. Obecnie konieczne jest, aby każda apteka szpitalna zatrudniała co najmniej jednego farmaceutę w pełnym wymiarze godzin (zapewniała równoważnik co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin co najmniej jednego farmaceuty), na każde rozpoczęte 100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych zakładu leczniczego zaopatrywanego przez tę aptekę.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, przelicznik będzie inny. Mianowicie wystarczające stanie się zatrudnienie jednego farmaceuty na każde „zakończone” 100 łóżek (w przypadku apteki szpitalnej). W dalszym ciągu niezależnie od liczby łóżek, każda apteka szpitalna będzie musiała zatrudniać 1 kierownika tej apteki (w pełnym wymiarze godzin). W tym zakresie zmian nie przewidziano.

Więcej przeczytają Państwo TUTAJ.

źródło: Puls Farmacji