NIA: zasady realizacji recept weterynaryjnych nie uległy zmianie

 3 minuty

recepty-weterynarz

Samorząd Aptekarski opublikował komunikat w sprawie zasad realizacji recept wystawianych przez lekarzy weterynarii na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt.

Recepty wystawiane przez lekarzy weterynarii – zasady bez zmian

W odpowiedzi na zapytania płynące z aptek w sprawie zasad realizacji recept wystawianych przez lekarzy weterynarii NIA informuje, że w zakresie tych recept nie nastąpiły żadne istotne zmiany zarówno w zasadach ich wystawienia, jak i w zasadach ich realizacji.

  • Szczegółowe reguły dotyczące wystawienia przez lekarzy weterynarii recept na produkty stosowane u ludzi, które będą stosowane u zwierząt określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz.U. Nr 97, poz. 891, z późn. zm.).
  • Recepty te nadal są wystawiane tylko w postaci papierowej dla każdej grupy ordynowanych na nich produktów.
  • Jedyna znacząca zmiana dotycząca recept wystawianych przez tę grupę uprawnionych została wprowadzona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2023 r. poz. 487). Osoba wystawiająca receptę będąca lekarzem weterynarii ma obowiązek zamieszczenia na papierowej recepcie weterynaryjnej, na której zaordynowano produkt leczniczy zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, unikalnego numeru identyfikującego. Numer ten, pozyskany przez lekarza weterynarii od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, nanosi się na recepcie w postaci odręcznej lub w postaci nadruku.
  • Informujemy również, że zmiana art. 95b ust. 1a ustawy – Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie w dniu 1 listopada 2023 r. wprowadzająca wymóg wystawiania recept wyłącznie w postaci elektronicznej nie dotyczy recept wystawianych przez lekarza weterynarii na produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancję psychotropową lub środek odurzający, z których którakolwiek substancja lub środek należy do grupy II-N, III-P albo IV-P określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ta grupa uprawnionych wystawia recepty na te produkty lecznicze tylko w postaci papierowej, na dotychczas obowiązujących zasadach.

źródło: Nia.org.pl