NIA: te procedury pozwolą znacznie zmniejszyć liczbę alertów

 3 minuty

aptekarka i aptekarz w aptece

źródło: Nia.org.pl / Rynekaptek.pl

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że:

  • skanowaniu i weryfikacji oryginalności podlegają leki o kategoriach dostępności Rp, Rpz, Rpw i Lz,
  • skanowaniu, weryfikacji oraz wycofaniu identyfikatora (kodu) podlega każde opakowanie,
  • weryfikacji oryginalności nie podlegają leki o kategorii OTC.

Ze względu na występowanie znacznej liczby błędów polegających na zamianie wielkości liter związanych z wciśnięciem klawisza Caps Lock lub błędnej konfiguracji skanera, NIA rekomenduje przeprowadzenie następujących czynności:

  • aktualizacji systemu aptecznego KS-AOW co najmniej do wersji 2019.3.0.0 – samodzielnie lub poprzez dokonanie zgłoszenia serwisowego;
  • weryfikacji prawidłowości konfiguracji skanera 2D (patrz: instrukcja MediVeris 2.5 Odpowiednie przygotowanie czytnika);
  • do czasu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania i konfiguracji skanerów zaleca się unikanie używania klawisza Caps Lock ze względu na każdorazowe generowanie alertu na skutek zamiany wielkości liter.

Izba podkreśla, że przeprowadzenie powyższych czynności pozwoli na znaczące zmniejszenie liczby alertów oraz uniknięcie przeprowadzenia procedury wyjaśniającej skutkującej brakiem możliwości wydania leku pacjentowi.

W celu wyeliminowania przypadków występowania alertów skutkujących brakiem możliwości wydania leku pacjentowi podczas jego obsługi NIA rekomenduje weryfikację oryginalności (bez wycofania identyfikatora) na etapie przyjęcia dostaw (patrz instrukcja MediVeris 5. Weryfikacja kodów 2D dla dostaw towarów podlegających serializacji). Przypomina również, że po wycofaniu unikalnego identyfikatora jego przywrócenie jest możliwe przez 10 dni.

Jednocześnie Izba informuje o pracach prowadzonych przez Fundację KOWAL mających na celu szybką analizę alertów, generowanych niezależnie od aptek oraz przesyłanie informacji do aptek w sposób maksymalnie skracających czas oczekiwania.

W celu usprawnienia komunikacji zaleca korzystanie z adresów e-mail podanych podczas uzyskiwania certyfikatu dostępowego do systemu weryfikacji oryginalności leków. Docelowym modelem zarządzania alertami jest przekazywanie informacji o ich przyczynie oraz rekomendowanego sposobu postępowania na te adresy dla każdego wygenerowanego alertu.

Izba przypomina, że w dniu 18 maja 2020 r. NIA wystosowała pismo do Ministra Zdrowia dotyczące prośby o przesunięcie daty wejścia w życie przepisu wprowadzającego kary w przypadku błędów w zakresie weryfikacji autentyczności leków.