NFZ w sprawie rozliczania nocnych i świątecznych dyżurów

 2 minuty

e-recepta-pole-oddzial

Samorząd Aptekarski opublikował komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia, który informuje o wprowadzeniu nowej funkcjonalności w systemie informatycznym NFZ w celu usprawnienia rozliczeń umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece.

Tryb rozliczania odbytych dyżurów

Obecnie apteka, która występuje o rozliczenie odbytych dyżurów, uruchamia zlecenie naliczania szablonu. Tryb rozliczenia przedstawia się następująco:

1. Potwierdzenie odbycia dyżuru w systemie SZOI/Portal Świadczeniodawcy

2. Uruchomienie zlecenia naliczania szablonu rachunku

3. Po zakończeniu naliczania szablonu rachunku należy pobrać wygenerowany pliku z szablonami R_UMX

4. Na podstawie wygenerowanego pliku szablonu R_UMX należy przygotować rachunek:

  • w obowiązującym formacie wymiany danych RACH/FAKT/NOTA – poza systemem, w aplikacji zewnętrznej (szczegóły dotyczące wskazanego komunikatu dostępne są na stronie internetowej NFZ)

lub

  • w wersji dotychczasowej (wygenerowana faktura w inny sposób) z naniesionym identyfikatorem szablonu

5. Poprawnie przygotowany rachunek należy przekazać do OW NFZ:

  • e-faktura – plik rachunku należy zaimportować do systemu SZOI/Portalu świadczeniodawcy
  • faktura w wersji tradycyjnej przekazana drogą pocztową bądź e-puapem.

6. Pobranie przygotowanego zestawienia liczby godzin przeprowadzonych dyżurów z systemu SZOI/Portalu świadczeniodawcy – po uruchomieniu zlecania naliczania szablonu rachunku wraz z plikiem R_UMX zostało wygenerowane zestawienie godzin przeprowadzonych dyżurów, które należy pobrać i podpisać elektronicznie.

7. Podpisane zestawienie godzin przeprowadzonych dyżurów należy przekazać do NFZ przez system SZOI/Portal Świadczeniodawcy.

Za dyżury wykonane w kwietniu 2024 r. będą przyjmowane rozliczenia przygotowane zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej. W celu rozliczenia dyżurów wykonanych od 1 maja 2024 roku należy obligatoryjne uruchomić zlecenie naliczania szablonu – faktury oraz e-faktury za dyżury wykonane od 1 maja 2024 roku muszą zostać przygotowane w oparciu o zlecenie naliczania szablonu.

Odpowiedzi na pytania są udzielane w oddziałach wojewódzkich NFZ.

źródło: Nia.org.pl