NFZ: szacowane przychody w 2023 r. to 144 mld zł

 1 minuta

komisja-ue-koniec-finansowania-covid wsparcie UE

O ponad 26 proc. rok do roku mają wzrosnąć przychody Narodowego Funduszu Zdrowia – przewiduje projekt planu finansowego na 2023 r., który w środę 6 lipca przyjęła sejmowa Komisja Zdrowia – informuje serwis Medexpress.pl.

Wzrost przychodów NFZ

Przyszłoroczne przychody Narodowego Funduszu Zdrowia zostały określone na poziomie 144,16 mld zł. Podstawowe źródło przychodów Funduszu stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne. Na rok 2023 zaplanowano je na poziomie 134,547 mld zł (ponad 93 proc. przychodów ogółem).

Co warto zauważyć – dynamiczny wzrost przychodów Fundusz osiągnie praktycznie wyłącznie dzięki wzrostowi składki zdrowotnej odprowadzanej za pośrednictwem ZUS. Wartość składek spływających przez KRUS, mimo inflacji, praktycznie się nie zmieni.

źródło: Medexpress.pl