NFZ przypomina, gdzie szukać pomocy w święta

 5 minut

sor

W czasie świątecznych dni pomoc medyczną otrzymamy w najbliższej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które są otwarte od 18.00 do 8.00 następnego dnia oraz całodobowo w weekendy i święta – przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa na podobnych zasadach jak podstawowa opieka zdrowotna. Aby otrzymać pomoc medyczną w święta nie potrzeba skierowania i wcześniejszej rezerwacji. Nie obowiązuje też rejonizacja, dlatego przyjmie nas każda placówka nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nawet poza miejscem zamieszkania.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dyżurujący lekarz udzieli porady w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu. Pielęgniarka natomiast udzieli świadczeń w warunkach ambulatoryjnych i w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Co przysługuje pacjentowi?

  • Z pomocy lekarza i pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w razie: nagłego zachorowania; nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia; istotnego uszczerbku na zdrowiu, gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia; zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej; infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką; bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych; bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych oraz biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.
  • Pacjentowi w jej ramach przysługuje porada lekarska, zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki), zwolnienie lekarskie (jeśli występują takie wskazania medyczne) oraz e-recepty na potrzebne leki. Nie jest możliwa natomiast wizyta kontrolna w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, uzyskanie recepty na stałe leki w związku z chorobą przewlekłą oraz zaświadczenie o stanie zdrowia.
  • W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). SOR i izby przyjęć pomagają osobom w stanach ciężkich (np. wypadek, uraz, zatrucie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych), których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia.
  • Takie sytuacje wymagają natychmiastowych czynności ratunkowych i szybkiej diagnostyki. W przypadku SOR i izby przyjęć o kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz stan zdrowia, oceniony przez personel medyczny. Do tych placówek pacjent może zgłosić się bez skierowania, niezależnie od miejsca swego zamieszkania.
  • NFZ podkreślił, że pomoc medyczna w izbach przyjęć i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego, czy lekarza poradni specjalistycznej. Ma na celu diagnostykę i leczenie w zakresie niezbędnym do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta. Następnie pacjent jest wypisywany, albo przyjęty do właściwego oddziału szpitalnego.
  • Adresy placówek, w których pacjent uzyska pomoc medyczną w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz adresy i dane kontaktowe do SOR i izb przyjęć znajdują się na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.
  • W sytuacjach bezpośredniego, nagłego zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać zespół ratownictwa medycznego dzwoniąc pod numer 112 lub 999. Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy osobom, które wymagają natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych ze względu na ryzyko poważnego uszkodzenia funkcji organizmu, uszkodzenia ciała lub utraty życia.
  • NFZ przypomniał także, że w aplikacji mobilnej mojeIKP znajduje się praktyczny przewodnik, który krok po kroku pokazuje jak prawidłowo wykonać czynności ratujące życie. Aplikacja jest bezpłatna. Wystarczy pobrać ją na telefon komórkowy. Co istotne, aby uruchomić pierwszą pomoc, nie trzeba logować się do aplikacji.
  • Przez 24 godziny na dobę – również w czasie Świąt Wielkanocnych – do dyspozycji pacjentów pozostają konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Pod bezpłatnym i całodobowym numerem telefonu 800 190 590 każdy uzyska wszelkie niezbędne informacje na temat pomocy medycznej w czasie świąt. Konsultanci podpowiedzą m.in., gdzie jest najbliższy szpital oraz punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. (PAP)

źródło: PAP