NFZ o wynikach kontroli w aptekach w II kwartale br.

 2 minuty

aptekarz i aptekarka

źródło: Nfz.gov.pl / Rynekaptek.pl

Jak donosi Rynekaptek.pl, w 34 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (56 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (84 postępowania).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.:

  • danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki;
  • prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ;
  • nieprzedstawienia recept do kontroli;
  • braku faktur zakupu leków/składników leków recepturowych oraz nieprawidłowe ustalenie wysokości taksy laborum w przypadku leków recepturowych;
  • brak dowodów zakupu w postaci faktur oraz dokumentów przychodu/rozchodu;
  • błędnie ustalonej wysokości marży detalicznej;
  • nieterminowego przekazania danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;
  • braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ.