NFZ: 10 miliardów zł na plusie

 2 minuty

Sejmowa Komisja Zdrowia w czwartek pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2021 oraz przyjęła łączne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności NFZ w 2021 r. – informuje Politykazdrowotna.com.

Plan finansowy NFZ z pozytywną opinią

Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła rozpatrywane sprawozdanie oraz pozytywnie zaopiniowała raport z wykonania planu finansowego NFZ. Obecny na posiedzeniu Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska przekazał, że sprawozdanie finansowe NFZ wykazuje, iż ogólne przychody NFZ w 2021 r. wyniosły ponad 136 mld, co stanowi ponad 101 proc. przychodów planowanych. W tym przychody ze składki na ubezpieczenia zdrowotne wynosiły ponad 103 mld zł, co stanowi 102,54 proc. przychodów planowanych.

2021 r. – zysk przeszło 10 mld zł netto

Jak poinformował Waldemar Kraska, ogólne koszty NFZ w 2021 r. wyniosły ponad 126 mld zł, co stanowi 83,51 proc. kosztów planowanych. „W tym koszty świadczenia opieki zdrowotnej ukształtowały się na poziomie ponad 112 mld zł, co stanowi 93,69 proc. kosztów planowanych” – dodał.

„Największą pozycję w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej stanowi leczenie szpitalne – 60 mld 558 mln zł, czyli 94,34 proc. kosztów planowanych” – mówił Wiceminister Zdrowia. „Rok 2021 zamknął się zyskiem netto w wysokości 10 mld 430 mln zł” – podsumował.

Jak wyjaśnił, „istotny wpływ na poziom uzyskanego przez NFZ wyniku finansowego za rok 2021 miało niepełne wykonanie planu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, tj. na poziomie 93,69 proc. wartości planowanej”.

źródło: Politykazdrowotna.com