Naukowa Fundacja Polpharmy przyznała granty

 5 minut

gala-fundacja-granty_4

Na zdjęciu od lewej stoją: Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kurowski, Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, Dyrektorka Fundacji Daniela Piotrowska, dr hab. n. med. Robert Ostrowski, Jerzy Starak, prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt, Prezeska Zarządu Fundacji Agata Łapińska-Smolińska, dr hab. n. med. Paweł Gawliński.

***

Naukowa Fundacja Polpharmy już po raz 22 przyznała granty w Konkursie na Projekt Badawczy. „Wykorzystanie baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii” to temat zakończonej uroczystą galą XXII edycji konkursu na Grant Naukowej Fundacji Polpharmy.

Znaczenie gromadzenia i analizy danych

Bazy danych są kluczowym narzędziem pracy sprzyjającym rozwojowi medycyny, nauki i opieki zdrowotnej. Pozwalają one gromadzić i analizować duże ilości danych medycznych, co prowadzi do wczesnego wykrywania chorób, lepszego zrozumienia ich przyczyn oraz opracowania skuteczniejszych, spersonalizowanych terapii. Dzięki wspólnemu dostępowi do danych możliwa jest efektywniejsza wymiana wiedzy i doświadczenia, co wpływa na szybszy rozwój innowacyjnych rozwiązań medycznych. Systematyczne gromadzenie i analiza danych pomagają też monitorować jakość świadczonych usług medycznych, co przyczynia się do podnoszenia standardów opieki zdrowotnej.

Naukowa Fundacja Polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskie akademickie ośrodki naukowe i instytucje badawczo-rozwojowe. Od ponad 23 lat nieustannie poszerza swoją działalność w obszarach nauki i medycyny.

gala-fundacja-granty_3

Na zdjęciu Jerzy Starak, pomysłodawca i fundator Naukowej Fundacji Polpharmy.

„Cieszę się, że wspólnie udało nam się stworzyć coś wyjątkowego” – mówił Jerzy Starak, pomysłodawca i fundator Naukowej Fundacji Polpharmy, podczas uroczystości. „Nie kolejną formalną instytucję, która przyznaje środki finansowe, ale inspirującą i pełną dobrej energii organizację, która w różnorodny sposób wspiera ludzi nauki.”

Naukowa Fundacja Polpharmy nieustannie podąża za aktualnymi trendami, szuka nowych pomysłów i wykorzystuje swoje doświadczenia w realizacji nowych i potrzebnych w środowisku przedsięwzięć. Dąży do wspierania nie tylko środowiska naukowego, ale również pacjentów.

„Wszystkie te przedsięwzięcia wzbogacają podstawową działalność Fundacji, jaką jest Konkurs na Finansowanie Projektów Badawczych” – mówił do zaproszonych na uroczystość gości Jerzy Starak. „Przyciągają nowe osoby, prezentują nowe tematy i tak jak marzyłem od samego początku – łączą ludzi zainteresowanych nauką. Gratuluję wszystkim osobom zaangażowanym w ich realizację.”

Przebieg konkursu

Na konkurs wpłynęło 27 wniosków. Rada Naukowa na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek Autora, oryginalność i innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową i przedstawiła ją Zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu 3 grantów na finansowanie nagrodzonych projektów o łącznej wartości: 1.852.021 PLN.

gala-fundacja-granty_2

Na zdjęciu od lewej stoją: pomysłodawca i fundator Naukowej Fundacji Polpharmy, Jerzy Starak, dr hab. n. med. Robert Ostrowski, prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt, dr hab. n. med. Paweł Gawliński.

Na uroczystości przedstawiono tematykę XXIII edycji Konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy, która poświęcona zostanie zagadnieniu: „Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w analizie i zarządzaniu danymi medycznymi”. Prezentacja tematu odbyła się z udziałem awatara prof. Aleksandry Przegalińskiej.

Serdecznie gratulujemy Laureatom!

Nagrodzone projekty

„Skoordynowana opieka nad pacjentami z rzadkimi schorzeniami skóry w populacji polskiej”

prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt, Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Wartość środków: 732.000 PLN

Celem projektu jest stworzenie bazy danych pacjentów z rzadkimi chorobami skóry w Polsce, umożliwiającej koordynację opieki nad nimi, określenie rzeczywistej liczby pacjentów, poprawę opieki klinicznej, rozwinięcie wiedzy na temat tych chorób, rozwinięcie nowych opcji leczniczych, ulepszenie diagnostyki i leczenia, poprawę jakości życia pacjentów, zniwelowanie dysproporcji w dostępie do terapii oraz ustalenie standardów postępowania w przypadku rzadkich chorób skóry poprzez współpracę między klinicystami.

***

„Mossakowski Digital Neurooncology – cyfryzacja i innowacyjne wykorzystanie  archiwalnych danych neuroonkologicznych i klinicznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk”

dr hab. n. med. Robert Ostrowski, IMDiK PAN

Wartość środków: 537.036 PLN

Celem projektu jest zabezpieczenie i przeniesienie preparatów DNA oraz stworzenie nowej bazy danych pacjentów z chorobami genetycznymi. Przeniesienie próbek na platformę Arktic zapewni ochronę materiału genetycznego i usprawni zarządzanie zasobami poprzez elektroniczną bazę danych.

***

„Wykorzystanie informatycznej bazy danych z repozytorium preparatów DNA/Biobanku Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w diagnostyce i profilaktyce chorób genetycznie uwarunkowanych”

dr hab. n. med. Paweł Gawliński, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Wartość środków: 582.985 PLN

Celem projektu jest zabezpieczenie i przeniesienie wszystkich zdeponowanych preparatów DNA oraz opracowanie nowej bioinformatycznej bazy danych pacjentów z chorobami genetycznymi. Przeniesienie próbek DNA na w pełni zautomatyzowaną platformę Arktic zapewni ich wielopoziomowe zabezpieczenie przed zniszczeniem i ułatwi zarządzanie zasobami genetycznymi. Elektroniczna baza danych połączy informacje genetyczne i kliniczne preparatów DNA zgromadzonych w repozytorium Zakładu Genetyki Medycznej IMiD.

źródło: ZF Polpharma S.A.
foto: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma