MZ zmienia zasady wyboru wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych

 2 minuty

kobiece dłonie na segregatorach

Przedstawiciele samorządu zawodowego farmaceutów nie będą już brali udziału w wyborze kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego – informuje Rządowe Centrum Legislacji, na które powołuje się serwis Politykazdrowotna.com. Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia MZ skierowany do konsultacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Jego celem jest usunięcie stanu, w którym przedstawiciele samorządu zawodu farmaceuty partycypują w procesie wyłaniania kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (WIF). W ocenie projektodawcy fakt, że przedstawiciele ww. samorządu mogą mieć znaczący wpływ na wybór konkretnego kandydata na WIF nie powinien mieć miejsca. Przedstawiciele samorządu, jako potencjalni właściciele aptek ogólnodostępnych, mogą w przyszłości podlegać nadzorowi WIF, w wyborze którego w przeszłości uczestniczyli, co może rodzić wątpliwości, co do bezstronności ewentualnych działań nadzorczych” – uzasadnia MZ.

Ponadto projekt przewiduje usunięcie ze składu komisji konkursowej przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz powołanie w to miejsce przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

„NFZ i WIF realizują wspólne zadanie w postaci kontroli aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych dlatego ocena potencjalnego kandydata na przyszłego WIF przez przedstawiciela NFZ, w ocenie projektodawcy, będzie stanowiła wartość dodaną regulacji” – podkreśla MZ w ocenie skutków regulacji.

Treść projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com