MZ wprowadzi wymóg składania e-raportów z obowiązkowych szczepień

 2 minuty

szczepienia-ochronne-lista-2024

Do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składania przez świadczeniodawców elektronicznych raportów z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2024 r.

Co zakłada proponowana regulacja?

Opublikowany w środę 22 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych dotyczy sporządzania i przekazywania rocznych sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

  • Proponowana regulacja ma usprawnić przekazywanie przez świadczeniodawców danych o szczepieniach do Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) prowadzonego przez Główny Inspektor Sanitarny. Obecnie część z nich przesyłana jest w formie papierowej, po czym pracownicy powiatowych stacji sanepidu wprowadzają dane do systemu. Dlatego uzasadnione jest składanie sprawozdawań i raportów o szczepieniach wyłącznie w sposób elektronicznym, bo zmniejszy to obciążenia administracyjne związane z ich przetwarzaniem.
  • Ponadto, jak napisano w uzasadnieniu projektu, „przyspieszy uzyskiwanie informacji na poszczególnych szczeblach Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz całkowicie wyeliminuje obieg dokumentacji w postaci papierowej”.
  • Projektowane rozporządzenie zmienia z kwartalnej na roczną częstość sprawozdawania przez świadczeniodawców składania sprawozdań z obowiązkowych szczepień ochronnych według informacji zawartych w kartach uodpornienia. Ma to związek z wprowadzeniem możliwości rejestracji szczepień obowiązkowych w elektronicznej karcie szczepień oraz przewidywanym stopniowym przechodzeniem na dokumentowanie szczepień wyłącznie w postaci elektronicznej.
  • Projekt określa też, że roczne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ma być przekazane do PSSE do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
  • Ostatnie kwartalne sprawozdanie za okres drugiego kwartału 2024 r. składa się do 15 lipca 2024 r. Pierwsze roczne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych składa się za 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. – zapisano w projekcie.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2024 r. (PAP)

źródło: PAP