MZ w sprawie wysokości kwot taxa laborum za wykonanie leku recepturowego

 2 minuty

receptura-mz-wyjasnia

Resort zdrowia przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w zakresie podniesienia kwot taxa laborum – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Od 1 stycznia 2024 r. kwota ta ma być powiązana z wysokością najniższego wynagrodzenia.

Czego dotyczą zmiany?

Zmiany odnoszą się zarówno do podwyższenia kwot dla leków niejałowych, jak i produktów sporządzonych w warunkach aseptycznych. Powiązanie z wysokością najniższego wynagrodzenia ma zredukować ryzyko sytuacji, w której mamy do czynienia z rosnącymi kosztami pracy, przy pozostającej bez zmian stawki taksy laborum.

Projekt Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych zakłada, że wysokość taxy wzrośnie do ok. 33 zł dla leków niejałowych i ok. 65 zł dla jałowych, co stanowi 0,75 i 1,5% najniższego wynagrodzenia.

Co wskazano w projekcie?

  • zamiast obecnych 12,33 zł za wykonanie leku niejałowego, kwotą będzie „równowartość brutto 0,75 proc. obowiązującego w dniu przyjęcia recepty do realizacji minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zaokrągleniem w dół do pierwszego miejsca po przecinku”.
  • w przypadku leków sporządzonych w warunkach aseptycznych zamiast obecnych 24,66 zł, będzie to „równowartość brutto 1,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (…).”

Dalej czytamy: „W ramach realizacji recepty na lek recepturowy, przyjętej do realizacji a niezrealizowanej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasową stawkę taksy laborum za wykonanie takiego leku”.

Dotychczasowe stawki za wykonanie leku recepturowego są zdecydowanie za niskie. Kwestię tę od dawna podnosili farmaceuci w swoich apelach. Projekt jest więc odpowiedzią na ich porozumienie z ministerstwem zdrowia.

źródło: Politykazdrowotna.com