MZ w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

 1 minuta

kodeina-technik-leki-robione z fenobarbitalem

W Dzienniku Ustaw RP ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

Obwieszczenie MZ dot. praktyk techników farmaceutycznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. poz. 1082), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  1. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. poz. 1032);
  2. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. poz. 2033).

Pełną treść obwieszczenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl