MZ: rejestry medyczne posłużą ocenie jakości i skuteczności leczenia

 2 minuty

źródło: Mz.gov.pl / Rynekzdrowia.pl

Przewiduje on między innymi: tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych oraz utworzenie Agencji do spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta, która powstanie na bazie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Rejestry medyczne będą tworzone według zasad prowadzenia dobrej praktyki, w celu monitorowania jakości realizowanych świadczeń oraz stymulowania do jej poprawy. Umożliwią one wyliczanie klinicznych wskaźników jakości w odniesieniu do podmiotów sprawujących opiekę zdrowotną. MZ przewiduje, że rocznie będzie powstawało około pięciu takich rejestrów (w pierwszych latach: 2-4). Docelowo ma ich być ok. 60-80.

Rejestry umożliwią: ocenę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty w warunkach rzeczywistych lub ocenę sposobów postępowania (technologii medycznych, produktów leczniczych, wyrobów medycznych) w warunkach rzeczywistych oraz poprawę bezpieczeństwa i skuteczności opieki sprawowanej nad pacjentami. Będą obejmowały pacjentów z określonym rozpoznaniem, stanem chorobowym, poddawanych określonej terapii, określonemu postępowaniu – np. rejestr zabiegów lub operacji, u których zastosowano określony produkt leczniczy (badania kliniczne IV fazy) lub u których zastosowano określony wyrób medyczny – np. rejestr wszczepionych endoprotez stawu biodrowego.

MZ zakłada, że rejestry medyczne do celów oceny jakości będą finansowane lub współfinansowane przez ministra zdrowia. Nie wyklucza się też finansowania ich z innych źródeł. Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta został przekazany do konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 19 lutego 2017 r.