MZ: Generyki są bezpieczne

 3 minuty

W piątek 25 kwietnia 2014 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową oraz lekarzami hematologami ze Stowarzyszenia Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG (Polish Adult Leukemia Group).

W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes Jacek Gugulski, dr Tomasz Sacha i dr Ewa Mędraś, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Artur Fałek oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Farmaceutycznego oraz Instytutu Farmaceutycznego.

Rozmowy koncentrowały się na bezpieczeństwie i skuteczności odpowiedników. Przedstawiciele URPL szczegółowo omówili kwestię biorównoważności leków innowacyjnych i generycznych. Przekazali także informacje na temat krajowych i europejskich wymogów oraz procedur dopuszczania tych leków do obrotu.

Strony: 1 2