Mazowiecki WIF w sprawie łączenia funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej

 2 minuty

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina farmaceutom pełniącym jednocześnie funkcję kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji szpitalnej o obowiązku uzyskania zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego do dnia 16 października 2021 r., tj. w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że zgodnie z zapisem art. 88 ust. 1c ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 974 ze zm.) farmaceuta może być równocześnie kierownikiem apteki i działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji szpitalnej po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który uwzględni wymiar zatrudnienia w tych jednostkach, zakres wykonywanych usług farmaceutycznych oraz godziny czynności każdej z nich.

Powyższa zgoda jest udzielana w formie decyzji administracyjnej na wniosek farmaceuty. Za wydanie decyzji administracyjnej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł (numer konta na stronie wif.waw.pl w zakładce ZAŁATWIANIE SPRAW / OPŁATY).

Wzór wniosku o uzyskanie zgody dla kierownika apteki / działu farmacji szpitalnej na pełnienie funkcji kierownika w dwóch podmiotach leczniczych zamieszczony jest na stronie wif.waw.pl w zakładce APTEKA / APTEKA SZPITALNA / DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Oia.waw.pl