Lekarze mają obowiązek stosować się do wytycznych leczenia bólu – RPP zapowiada wzmożony monitoring

 4 minuty

NIL-uproscic-refundacje

W Polsce z powodu bólu przewlekłego cierpi 27 proc. dorosłych osób – wynika z danych przytaczanych przez serwis Politykazdrowotna.com. Długi czas leczenie takich osób nie było ustrukturyzowane. Zmieniło się to w lutym 2022 r., kiedy minister Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie wprowadzające standardy organizacyjnego leczenia bólu u pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. Obowiązek stosowania się do tych wytycznych, jak przypomniał Rzecznik Praw Pacjenta, dotyczy wszystkich lekarzy.

Standardy leczenia bólu przewlekłego w Polsce

17 lipca br. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjenta. Poświęcone było ono tematowi bólu przewlekłego i jego leczenia w Polsce. W spotkaniu wzięli udział m.in. minister Adam Niedzielski oraz Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Od lutego br. obowiązują standardy leczenia bólu. Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez szefa resortu zdrowia w lutym br. pierwszym elementem standardu postępowania jest ocena bólu u pacjenta. Lekarz powinien przeprowadzić z pacjentem:

  • wywiad,
  • badanie przedmiotowe,
  • badanie z użyciem skali natężenia bólu
  • oraz badania pomocnicze.

Obowiązkowe jest też dołączenie do historii choroby pacjenta karty oceny natężenia bólu.

Przepisy rozporządzenia wskazują, że koncentracja na leczeniu bólu ma nastąpić już na etapie ambulatoryjnym, w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenia w poradni leczenia bólu, udzielane są w przypadku wyczerpania możliwości diagnostycznych i leczniczych pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej. Pacjenci są kierowani do poradni, również w przypadku trudności w postawieniu diagnozy, niewielkiej skuteczności dotychczasowej terapii konieczności zastosowania inwazyjnych metod leczenia.

Krok w kierunku reformy opieki zdrowotnej

Jak podkreślał w Sejmie Minister Zdrowia, wdrożenia standardów leczenia bólu to krok w kierunku reformy opieki zdrowotnej, która ma pozwolić na stworzenie systemu, w którym prawa pacjenta są wyeksponowane.

Podejście do leczenia bólu, jak wskazuje Minister Zdrowia, są przykładem, że system opieki zdrowotnej powinien być ukierunkowany na poszanowanie praw pacjenta.

„Nie tylko pomagamy pacjentom, którzy codziennie walczą z bólem, ale również zmieniamy pewną filozofię funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, bo pokazujemy, że poszanowanie praw pacjenta i osób, które walczą z bólem, ma ogromne znaczenie w traktowaniu pacjenta i jest punktem, wokół którego budujemy rozwiązania” – tłumaczył Adam Niedzielski na posiedzeniu parlamentarnego zespołu.

Szef resortu zdrowia zapowiedział również że w perspektywie najbliższych miesięcy planuje zorganizować kompleksowe szkolenia dla lekarzy rodzinnych, aby pomóc im „odnaleźć się w tej nowej sytuacji, trochę się z nią oswoić”.

RPP: wdrażania standardów leczenia bólu będzie monitorowane

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, podczas briefingu prasowego przed spotkaniem Zespołu przypomniał, że standard organizacyjny leczenia bólu dotyczy wszystkich lekarzy. Dodał, że mają oni również obowiązek, aby w każdym przypadku zapytać pacjenta, czy towarzyszy mu ból. Jeśli pacjent odpowie twierdząco, muszą podjąć się diagnozy i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Przypomniał ponadto, że Biuro Rzecznika Praw Pacjenta monitoruje, jak ten standard organizacyjny jest wdrażany i będzie reagować na wszystkie sygnały od pacjentów.

źródło: Politykazdrowotna.com