Komunikat KOIA w sprawie recept weterynaryjnych na środki odurzające i psychotropowe

 2 minuty

W związku ze zmianami od 1 lipca br. recepty weterynaryjne, na których przepisano leki z wykazu N i P nie muszą posiadać kodów kreskowych – informuje w swoim komunikacie Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska. Konieczny jest tylko numer recepty (nie kod kreskowy służący do automatycznego odczytu).

Numer recepty weterynaryjnej na leki z grup „N” i „P” rozpoczyna się od „07”. Pozycja dwudziesta pierwsza ma wartość „7”.

Podstawa prawna:

§ 4 ust.10: „ W przypadku osoby wystawiającej receptę będącej lekarzem weterynarii zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, na których przepisany zostanie produkt leczniczy: 1) o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, 2) zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania tej osoby” Przepis dotyczy wyłącznie recept weterynaryjnych dla produktów leczniczych z grupy „P” wystawionych po 01.07.2021. Dla produktów leczniczych z grupy „N” zapis obowiązuje już w poprzednim rozporządzeniu.

Przepis dotyczy wyłącznie recept weterynaryjnych dla produktów leczniczych z grupy „P” wystawionych po 01.07.2021. Dla produktów leczniczych z grupy „N” zapis obowiązuje już w poprzednim rozporządzeniu.

Pełną treść komunikatu KOIA znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Koia.kielce.pl