Komórki macierzyste – klucz do przezwyciężenia choroby zwyrodnieniowej mięśni?

 3 minuty

źródło: Unia Europejska, 1994-2014

Ostatnie postępy w finansowanych przez UE badaniach w ramach projektu ENDOSTEM dają widoki na to, że już niedługo będziemy w stanie naprawiać uszkodzoną tkankę za pomocą komórek macierzystych. Dzięki temu może poprawić się jakość życia tysięcy ludzi.
Wyjątkowość komórek macierzystych wynika z ich zdolności do samoodnawiania się, tj. do wielokrotnego podziału i wytwarzania identycznych kopii. Ta cecha odróżnia je od komórek wyspecjalizowanych – takich jak krwinki – które nie mogą się same replikować, a przez to są podatne na poważne uszkodzenia w następstwie choroby lub urazu. Mimo iż komórki macierzyste napotyka się w każdej tkance, są one dosyć rzadkie; np. w mięśniach szkieletowych stanowią około 5% wszystkich komórek.

W toku projektu ENDOSTEM, który otrzymał niemal 12 mln EUR dofinansowania ze środków UE, podjęto poszukiwania nowych sposobów pobudzania komórek macierzystych zlokalizowanych w uszkodzonej tkance do samonaprawy. Kilku partnerów projektu ustaliło, że w mięśniach szkieletowych współistnieją różne komórki macierzyste, które mogłyby posłużyć za nowe źródło do wykorzystania w regeneracji mięśni dotkniętych dystrofią.
Kolejne ważne zadanie polegało na opracowaniu sposobów odtwarzania sygnałów fizjologicznych wspomagających mobilizację komórek macierzystych. Odkryto, że niektóre cząsteczki – takie jak tlenek azotu – umożliwiają fizjologiczną aktywację komórek macierzystych, które można następnie użyć do naprawy uszkodzonych tkanek. Zespół ENDOSTEM pracuje nad identyfikacją niezbędnego, prawidłowego sygnału, a następnie nad jego dostarczeniem do komórki macierzystej wtedy, kiedy tkanka jest uszkodzona.

Strony: 1 2