Komórki będą ostrzegać przed zawałem

 1 minuta

Niestety, na pierwsze komórki wyposażone w taką aparaturę trzeba będzie poczekać około 20 lat. Uczony wyjaśnił, że za pomocą czujnika wmontowanego do telefonu komórkowego można mierzyć do 39 parametrów życia. Dzięki informacji przekazywanej drogą radiową do centrali, zawał serca można będzie przewidzieć z wyprzedzeniem od 2 do 24 godzin i zapobiec mu przez podanie nitrogliceryny.