Kolejna skarga do Komisji Europejskiej w związku ze smogiem w Polsce

 1 minuta

źródło: Rmf24.pl / Rynekaptek.pl

Skargę przygotowała Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, która uważa, że Polska przez wiele lat zaniedbywała i przerzucała się odpowiedzialnością przez samorządy i administrację centralną w kwestii zanieczyszczenia powietrza szkodliwym i rakotwórczym benzo(a)pirenem. Jak czytamy na stronie ruchu społecznego Polski Alarm Smogowy (PAS), w Polsce stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu jest najwyższe w Europie. Dane z ostatniego raportu Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska wskazują, że norma dla stężenia tej substancji została przekroczona we wszystkich strefach monitoringu powietrza w kraju. „Niejednokrotnie są to wielokrotnie przekroczenia, sięgające 1000 proc. normy” – pisze PAS.

Pozew ws. smogu będzie kolejnym dotyczącym Polski. Przed Trybunałem Sprawiedliwości już jest pozew Komisji Europejskiej dotyczący pyłów PM10. Polsce grożą m.in. kary finansowe.