Język niemiecki dla farmaceutów cz.2

 3 minuty

Farmacja Praktyczna

W kolejnym odcinku naszych korepetycji językowych dla farmaceutów postanowiliśmy rozłożyć na części pierwsze podstawowe konstrukcje zdań, jakich, z dużym prawdopodobieństwem, będzie używał w rozmowie z Państwem niemieckojęzyczny pacjent. Ich znajomość z pewnością ułatwi Państwu sprawne i fachowe świadczenie opieki farmaceutycznej w języku niemieckim. Do tego garść słownictwa pojawiającego się zwykle w kilku pierwszych zdaniach wypowiadanych przez pacjenta, dotyczących m.in. najczęstszych dolegliwości bólowych. Zapraszamy do nauki!

PODSTAWOWE KONSTRUKCJE PYTAŃ PACJENTA:
Chciałbym… Ich möchte…

Chcę… Ich will…

Potrzebuję… Ich brauche…

Poproszę o… Bitte…

Czy macie…? Habt ihr…?

Czy mogłaby/mógłby Pani/Pan dać mi…? Können Sie mir… geben?

Czy ma Pani/Pan….? Haben Sie…?

Czy sprzedajecie…? Verkaufen Sie…?

ŻYCZENIA PACJENTA:
Mój lekarz dał mi tę receptę. Mein Arzt hat mir das Rezept gegeben.

Czy potrzebuję recepty na…? Brauche ich ein Rezept für…?

Ile to kosztuje? Was kostet das?

Przepraszam, spieszę się! Entschuldigung, aber ich beeile mich sehr!

PACJENT OPISUJE DOLEGLIWOŚCI:
Czy mają Państwo lekarstwo na…? Haben Sie das Medikament für / gegen…?

Czy może Pani/Pan polecić coś na…? Können Sie mir etwas für / gegen….empfehlen?

Czuję dziś lekką słabość w nogach. Ich spüre heute leichte Beinschwäche.

Mam bóle w… Ich habe Halsschmerzen …./ Mein Hals tut mir weh.

SŁOWNICTWO:
lekarz der – Arzt
recepta – das Rezept
lek bez recepty – das Medikament ohne Rezept
polecić – empfehlen
konsultować – sich beraten lassen
sposób użycia – Art der Anwendung
choroba – die Krankheit
słabość – die Schwäche
noga – das Bein
dłoń – die Hand
biodro – die Hüfte
ramię – der Arm
ból – der Schmerz
bolesny – schmerzhaft / schmerzempfindlich
ból zęba – Pl. Zahnschmerzen
ból głowy – Pl. Kopfschmerzen
ból brzucha – Pl. Bauchschmerzen
dolegliwości – Pl. Beschwerden
dolegliwości menstruacyjne – Pl. Menstruationsbeschwerden
dolegliwości sercowe – Pl. Herzbeschwerden