Jest rozporządzenie dotyczące szczepień finansowanych w aptekach od 1 listopada br.

 2 minuty

szczepienia-apteki-refundacja

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie określające, które finansowane z środków MZ szczepienia mogą być wykonywane przez farmaceutów w aptekach – informuje Politykazdrowotna.com.

Szczepienia w aptekach

W Polsce szczepienia w aptekach są wykonywane od 2021 r. Farmaceuci zaszczepili do tej pory przeciw COVID-19 ok. 5 proc. populacji, a przeciw grypie – ok. 8 proc. Obecnie dostępne w aptekach są także szczepienia przeciw grypie. Z początkiem lipca br. farmaceuci stracili jednak prawo do wykonywania w aptekach szczepień przeciwko COVID-19. Wcześniejsza wersja przepisów wiązała te uprawnienia ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego, który został zniesiony 1 lipca.

Przyjęta przez parlament nowelizacja ustawy refundacyjnej przywraca tę możliwość. W wyczekiwanym przez farmaceutów obwieszczeniu, wykazie zalecanych szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych, znalazły się wskazywane przez farmaceutów uprawnienie umożliwiające szczepienie przeciw pneumokokom osób po 65 roku życia w schemacie jednodawkowym.

Od listopada finansowanymi szczepieniami przeciw grypie objęci zostaną także pacjenci po 65 roku życia. Od grudnia apteki będą realizować także szczepienia przeciw COVID-19 osób pełnoletnich.

Wykaz zalecanych szczepień

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych obejmuje szczepienia przeciwko:

  • COVID-19 (osobom po ukończeniu 18. roku życia) – termin objęcia finansowaniem: od dnia 1 grudnia 2023 r.
  • GRYPIE (osobom po ukończeniu 65. roku życia, w schemacie jednodawkowym realizowanym cyklicznie w każdym sezonie jesienno-zimowym) – termin objęcia finansowaniem: od dnia 1 listopada 2023 r.
  • PNEUMOKOKOM (osobom po ukończeniu 65. roku życia, w schemacie jednodawkowym) – termin objęcia finansowaniem: od dnia 1 listopada 2023 r.

źródło: Politykazdrowotna.com