Jest majowy wykaz refundacyjny!

 1 minuta

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który zacznie obowiązywać 1 maja 2021 r.

Na stronie resortu zdrowia znajdziemy następujące załączniki:

  • Opublikowany wykaz
  • Podstawy limitu – apteka
  • Podstawy limitu – programy lekowe i chemioterapia
  • Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta
  • Zmiany urzędowych cen zbytu, nowe produkty
  • Chemioterapia
  • Programy lekowe

Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Gov.pl