Internetowe Konto Pacjenta – jest projekt ustawy

 2 minuty

 

Do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadzono zmiany: “do punktu 2 dodano pkt 2a w brzmieniu: apteka – aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrześni a 2001 r. – Prawo farmaceutyczne”.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie Internetowego Konta Pacjenta – modułu Elektronicznej Platformy Gromadzenia Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, w którym są przetwarzane dane określające usługobiorcę wraz z zasobami SIM oraz systemu RUM-NFZ, przyporządkowanymi do tego usługobiorcy. System RUM-NFZ udostępnia SIM dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej oraz dane dotyczące realizacji na leki refundowane. Dane gromadzone w Systemie Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej są jawne. Udostępnienie jednostkowych danych medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy lub SIM następuje za zgodą usługobiorcy. Dzięki IKP każdy pacjent ma otrzymać dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta.

“Dziś do konsultacji skierowaliśmy ustawę o Internetowym Koncie Pacjenta. To będzie miejsce w którym pacjent będzie mógł skorzystać z e-usług w systemie ochrony zdrowia” – podało na Ministerstwo Zdrowia, cytując słowa wiceministra Janusza Cieszyńskiego, który w poniedziałek, 19 marca br., wziął udział w briefingu prasowym dotyczącym m.in. e-recept i projektu ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta. Wiceminister podkreślił, że korzyścią z Internetowego Konta Pacjenta będzie przede wszystkim dostęp do informacji o wystawionych receptach i udzielonych świadczeniach. Dodał, że założenie konta będzie proste. “Wierzę, że większa transparentność jest niezbędna by prowadzić debatę o systemie ochrony zdrowia na uczciwych warunkach” – ocenił.

Pełną treść projektu znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Rcl.gov.pl / Rynekaptek.pl