Interakcje lek-żywność: metamizol

 3 minuty

metamizol-interakcje

Metamizol jest pochodną pirazolonu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i spazmolitycznym. Mechanizm działania tego leku nie jest w pełni poznany. Prawdopodobnie lek ten oraz jego metabolity stymulują uwalnianie beta-endorfin, zmniejszają stężenie endogennych pirogenów i wywierają wpływ na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu oraz hamują aktywność cyklooksygenazy. Lek ten stosuje się w terapii bólu o dużym nasileniu, m.in. migren, bólu zębów, bólu mięśni i stawów, bólu pooperacyjnego. Metamizol jest również wykorzystywany w łagodzeniu gorączki[1].

Wpływ posiłku

Metamizol powinien być zażywany podczas posiłku lub tuż po posiłku. Posiłek pełni rolę osłonową dla błony śluzowej żołądka przed drażniącym działaniem leku, przy czym warto zaznaczyć, że drażniące działanie metamizolu jest mniejsze niż w przypadku leków z grupy NLPZ.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono różnic w AUC i Cmax leku między jego podaniem na czczo lub ze standardowym posiłkiem[2].

Metamizol a ciąża i kamienie piersią

Lek łatwo przechodzi przez barierę łożyska i nie zaleca się stosowania metamizolu u kobiet w ciąży. Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią, gdyż metabolity metamizolu przenikają do pokarmu kobiecego w znaczących ilościach[1, 2].

Sok grejpfrutowy

Metamizol jest metabolizowany w wątrobie przez enzymy, które również uczestniczą w metabolizmie składników soku grejpfrutowego i dziurawca, dlatego można przypuszczać, że występuje interakcja między tymi składnikami. Nie znaleziono jednak potwierdzenia takich interakcji w badaniach[3].

Metamizol a alkohol

W badaniach nie wykazano istotnych skutków interakcji metamizolu z alkoholem[2].

Interakcja z lekami zobojętniającymi

Lek można podawać z lekami zobojętniającymi. W badaniach wykazano, że równoczesne podawanie metamizolu z wodorotlenkiem magnezu i glinu nie wpłynęło na jego farmakokinetykę i skuteczność działania[2].

Zioła i mikroskładniki a metamizol

Nie stwierdzono interakcji między składnikami ziół a metamizolem. Podobnie nie zaobserwowano wpływu leku na mikroskładniki w organizmie[4].

Piśmiennictwo:
1. Kotter T, da Costa BR, Fassler M, Blozik E, Linde K, Juni P, Reichenbach S, Scherer M. Metamizole-associated adverse events: a systematic review and meta-analysis. Plos One 2015, 10(4):e:0122918.
2. Zachwieja Z. (red.). Interakcje leków z pożywieniem. MedPharm Polska, Wrocław 2016.
3. Lutz M. Metamizole (Dipyrone) and the Liver: A Review of the Literature. The Journal of Clinical Pharmacology 2019, 59(11), 1433-1442.
4. Stargrove MB, Treasure J, McKee DL. Herb, Nutrient, and Drug Interactions. MOSBY Elsevier 2008.