Ilość psychotropów na receptach także słownie

 1 minuta

Wiceminister zdrowia Adam Fronczak w piśmie skierowanym do Naczelnej Izby Lekarskiej wskazał, że recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe powinna zawierać, oprócz danych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. O zawodach lekarza i lekarza dentysty, również ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną dodatkowo słownie. Więcej na: www.nil.org.pl.

źródło: Rynek Zdrowia