GUS: w 2023 r. prawie 2,8 mln osób otrzymało pomoc w miejscu zdarzenia

 3 minuty

szpital-lekarze

W 2023 r. blisko 2,8 mln osób otrzymało pomoc w miejscu zdarzenia, prawie 4 mln pacjentów skorzystało z pomocy w trybie ambulatoryjnym m.in. w izbach przyjęć, a niemal 2,1 mln osób leczono stacjonarnie w szpitalnych oddziałach ratunkowych – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Dane GUS o SOR

GUS podał, że o 8,4 proc. wzrosła liczba osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych w porównaniu z 2022 r. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało prawie 4 mln pacjentów (wzrost o 5,9 proc. w porównaniu z 2022 r.), a w szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych było niemal 2,1 mln osób (wzrost o 13,5 proc. do 2022 r.).

„Dzieci stanowiły 19,5 proc. ogólnej liczby leczonych w izbach przyjęć lub SOR, a osoby w wieku 65 lat i więcej – 26,8 proc. (w 2022 r. odpowiednio 19,4 proc. i 27,1 proc.)” – czytamy w zestawieniu GUS.

Szacunki z województw

GUS wyliczył też, że na 1000 ludności przypadało 160 osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć. Zgodnie z opublikowanymi danymi, najwięcej osób, które skorzystały z pomocy w przeliczeniu na 1000 ludności, odnotowano w województwie pomorskim – 217 osób, a najmniej w województwie śląskim – 106 osób.

GUS przekazał, że zespoły ratownictwa medycznego zrealizowały prawie 2,8 mln wyjazdów lub wylotów na miejsce zdarzenia do osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (w porównaniu z 2022 r. liczba interwencji zmniejszyła się o 289,8 tys.). Podano, że 6,1 proc. ogólnej liczby stanowiły dzieci i młodzież do 18 lat (w 2022 r. – 6,7 proc.), a 50,1 proc. – osoby w wieku 65 lat i więcej (w 2022 r. 48,5 proc.). W 2023 r. najwięcej akcji – 77,1 proc. – stanowiły wyjazdy lub wyloty do domu pacjenta.

GUS wyliczył, że na 1000 ludności w Polsce zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej 74 osobom. „Najwięcej pacjentów (…) w przeliczeniu na 1000 ludności, odnotowano w województwie zachodniopomorskim – 92 osoby, a najmniej w województwie wielkopolskim – 56 osób” – podano.

Państwowe Ratownictwo Medyczne

Z danych GUS wynika też, że w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) w 2023 r. funkcjonowało 1 617 zespołów ratownictwa medycznego (o 25 więcej niż przed rokiem), z czego 1 302 podstawowe i 315 specjalistycznych. „Podobnie jak w latach ubiegłych odnotowano spadek liczby zespołów specjalistycznych przy jednoczesnym wzroście liczby zespołów podstawowych” – czytamy.

Urząd podał, że „doraźnej pomocy medycznej udzielały również lotnicze zespoły ratownictwa medycznego z 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także 246 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR)”. „Z systemem współpracowało 155 izb przyjęć, 17 centrów urazowych oraz 11 centrów urazowych dla dzieci” – przekazano. (PAP)

źródło: PAP