GUS: w 2020 r. coraz więcej medyków powyżej 65. r.ż.

 3 minuty

analiza recepty

W 2020 r. wzrosła liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu w podstawowych grupach zawodów medycznych. Jednocześnie wzrosła liczba medyków w wieku 65 lat i więcej. Takie wnioski płyną z najnowszej analizy Głównego Urzędu Statystycznego, na którą powołuje się serwis Politykazdrowotna.com.

GUS opublikował raport „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 roku”. Jednym z poruszonych w nim zagadnień jest kwestia kadr medycznych. Jak wynika z analizy GUS, w 2020 r. wzrosła liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu w podstawowych grupach zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych.

Największy przyrost w 2020 r., zarejestrowano w grupie diagnostów laboratoryjnych (wzrost o 2,4 proc.) i położnych (wzrost o 2 proc.).

GUS podaje, że podobnie jak w latach poprzednich, miał miejsce wzrost liczby osób należących do najstarszej grupy wieku – 65 lat i więcej. Udział lekarzy w tej grupie, wśród posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, osiągnął w przypadku lekarzy 25,3 proc. i lekarzy dentystów 22,9 proc. Taka tendencja utrzymała się również wśród pielęgniarek.

Pielęgniarki w wieku 65 lat i więcej stanowiły 17,9 proc. wszystkich posiadających prawo wykonywania tego zawodu. Podobna sytuacja wystąpiła także w grupie wieku 55-64, gdzie liczba pielęgniarek wzrosła o prawie 3 tys.

Podobne tendencje jak w roku ubiegłym wystąpiły w strukturze wieku położnych. W 2020 r. największą grupę stanowiły położne w wieku 55-64 lata – 11,6 tys. osób. Natomiast najmniej liczna była grupa położnych w wieku 35-44 lata i liczyła ok. 4,5 tys.

Ilu medyków pracuje w zawodzie?

GUS w oparciu o dane pozyskane ze statystyk resortowych wskazał też ilu medyków pracowało w zawodzie w ostatnim roku bezpośrednio z pacjentem (pracujący w podmiotach leczniczych, aptekach, domach pomocy społecznej, żłobkach i klubach dziecięcych – liczeni raz, według głównego miejsca pracy).

W ubiegłym roku było to 92 tys. lekarzy (1,5 proc. więcej niż w poprzednim roku), lekarzy dentystów – 14 tys. (6,2 proc. więcej), farmaceutów – 28 tys. (0,7 proc. więcej), pielęgniarek – 191 tys. (1,1 proc. mniej), położnych –23 tys. (1,4 proc. więcej), fizjoterapeutów – 31 tys. (7,2 proc. więcej) i diagnostów laboratoryjnych – 12,6 tys., czyli o 3,1 proc. więcej niż w roku 2019.

źródło: GUS / Politykazdrowotna.com