Gala 20-lecia Naukowej Fundacji Polpharmy

 5 minut

Za nami niezwykła Gala dedykowana 20-leciu Naukowej Fundacji Polpharmy. To było prawdziwe święto polskiej nauki. W pięknych wnętrzach restauracji Belvedere spotkało się grono wyjątkowych gości, członków władz Polpharmy i Fundacji, członków Rad Naukowych Fundacji, profesorów, przedstawicieli środowiska medycznego i naukowego.

Z gromadzonych powitała Elżbieta Dzikowska, Sekretarz Rady Nadzorczej Polpharmy, która odczytała list od Fundatora i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polpharmy Jerzego Staraka.

„Kiedy 20 lat temu zakładałem Fundację, chciałem, aby naukowcy i lekarze nie musieli się martwić, że ze względów finansowych nie będą mogli doprowadzić swoich badań do końca. Moim celem było umożliwienie im zrealizowania marzeń. I to się udało! I to mnie bardzo cieszy. Być teraz częścią tych marzeń, to dla mnie niezwykłe uczucie!” – te słowa Jerzego Staraka spotkały się z gorącym przyjęciem zgromadzonych.

Sebastian Szymanek, Prezes Zarządu Polpharmy w swoim wystąpieniu podkreślił wieloletni dorobek Fundacji i rolę, jaką odgrywa w rozwoju polskiej myśli naukowej.

„Fundacja skupia wokół swojej działalności przedstawicieli środowisk naukowych, społecznych i biznesowych, tworzy płaszczyznę wymiany informacji pomiędzy nimi. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami i komitetami naukowymi, których cele i zadania są tożsame lub zbliżone z celami Fundacji. W 2010 r. powołana została Honorowa Rada Naukowa. Szczególne miejsce w strukturze Fundacji zajmuje Rada Naukowa, którą tworzą wybitni polscy uczeni, specjaliści z różnych dziedzin medycyny i farmacji” – powiedział Prezes Zarządu Polpharmy.

gala-20-lecia-naukowej-fundacji-1

Na zdjęciu Elżbieta Dzikowska, Sekretarz Rady Nadzorczej Polpharmy, odczytuje list od Jerzego Staraka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polpharmy

Następnie złożył indywidualne podziękowania na ręce każdego członka Rady Naukowej i Honorowej Rady Naukowej Fundacji. Swoje podziękowania rozpoczynając od nowej Przewodniczącej Rady Naukowej, prof. dr hab. n. med. Janiny Stępińskiej. Na zakończenie przedstawił nową Prezes Zarządu Agatę Łapińską-Kołodzińską.

Wojciech Kuźmierkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji, zwrócił się ze słowami podziękowania do wszystkich, którzy działając na rzecz Fundacji ofiarowali swoją wiedzę i doświadczenie.

„Szczególne podziękowania kieruję do naukowców, profesorów działających w radach naukowych – bez Waszego zaangażowania nasza działalność nie byłaby możliwa. Fundacja jest wdzięczna wszystkim Państwu za poświęcony czas i wysiłek” – powiedział w czasie uroczystości.

Podsumował również wszystkie lata działalności Fundacji, przypominając jej wielkie zasługi w zakresie wsparcia polskiej myśli naukowej. Następnie zaprosił na scenę Agatę Łapińską-Kołodzińską.

gala-20-lecia-naukowej-fundacji-2

Od prawej: Krzysztof Kurowski – członek Zarządu Fundacji, Daniela Piotrowska – Dyrektor Naukowej Fundacji Polpharmy, Agata Łapińska-Kołodzińska – Prezes Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, Sebastian Szymanek – Prezes Zarządu Polpharmy, Marcin Lewandowski – członek Zarządu Fundacji.

W swoim wystąpieniu Agata Łapińska-Kołodzińska podziękowała wszystkim zaangażowanym w działalność Naukowej Fundacji Polpharmy. Opowiedziała również o założeniach programowych, które Fundacja będzie realizować w kolejnych latach. Podkreśliła konieczność kontynuacji bliskiej współpracy ze środowiskami akademickimi. Przedstawiła nowych członków Zarządu Krzysztofa Kurowskiego i Marcina Lewandowskiego oraz nową dyrektor Fundacji Danielę Piotrowską.

„Chciałabym, żeby Naukowa Fundacja Polpharmy ponownie była bliżej pacjenta i stąd pomysł , żeby wrócić do obszaru COMPLIANCE. Kilka lat temu Fundacja była pierwszą instytucją w Polsce, która postanowiła zwrócić uwagę środowiska naukowego i profesjonalistów medycznych na problem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych podczas leczenia chorób przewlekłych. Wydaliśmy m.in. podręcznik adresowany do lekarzy w trakcie specjalizacji i studentów uczelni medycznych” – tymi słowami nowa prezes Zarządu przybliżyła zgromadzonym plany na dalsze działania Fundacji.

Gościem specjalnym uroczystości był prof. dr hab. Marcin Drąg, Kierownik Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania na Politechnice Wrocławskiej, który wygłosił wykład na temat: „Czy COVID-19 może być ostatnią globalną pandemią?”

Galę poprowadziła Grażyna Torbicka, a miłym akcentem wieńczącym uroczystość był występ „Jazz Band Młynarski-Masecki” z gościnnym udziałem Joanny Kulig.