Gala 20-lecia Naukowej Fundacji Polpharmy

 5 minut

Za nami niezwykła Gala dedykowana 20-leciu Naukowej Fundacji Polpharmy. To było prawdziwe święto polskiej nauki. W pięknych wnętrzach restauracji Belvedere spotkało się grono wyjątkowych gości, członków władz Polpharmy i Fundacji, członków Rad Naukowych Fundacji, profesorów, przedstawicieli środowiska medycznego i naukowego.

Z gromadzonych powitała Elżbieta Dzikowska, Sekretarz Rady Nadzorczej Polpharmy, która odczytała list od Fundatora i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polpharmy Jerzego Staraka.

„Kiedy 20 lat temu zakładałem Fundację, chciałem, aby naukowcy i lekarze nie musieli się martwić, że ze względów finansowych nie będą mogli doprowadzić swoich badań do końca. Moim celem było umożliwienie im zrealizowania marzeń. I to się udało! I to mnie bardzo cieszy. Być teraz częścią tych marzeń, to dla mnie niezwykłe uczucie!” – te słowa Jerzego Staraka spotkały się z gorącym przyjęciem zgromadzonych.

Sebastian Szymanek, Prezes Zarządu Polpharmy w swoim wystąpieniu podkreślił wieloletni dorobek Fundacji i rolę, jaką odgrywa w rozwoju polskiej myśli naukowej.

„Fundacja skupia wokół swojej działalności przedstawicieli środowisk naukowych, społecznych i biznesowych, tworzy płaszczyznę wymiany informacji pomiędzy nimi. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami i komitetami naukowymi, których cele i zadania są tożsame lub zbliżone z celami Fundacji. W 2010 r. powołana została Honorowa Rada Naukowa. Szczególne miejsce w strukturze Fundacji zajmuje Rada Naukowa, którą tworzą wybitni polscy uczeni, specjaliści z różnych dziedzin medycyny i farmacji” – powiedział Prezes Zarządu Polpharmy.

Na zdjęciu Elżbieta Dzikowska, Sekretarz Rady Nadzorczej Polpharmy, odczytuje list od Jerzego Staraka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polpharmy

Następnie złożył indywidualne podziękowania na ręce każdego członka Rady Naukowej i Honorowej Rady Naukowej Fundacji. Swoje podziękowania rozpoczynając od nowej Przewodniczącej Rady Naukowej, prof. dr hab. n. med. Janiny Stępińskiej. Na zakończenie przedstawił nową Prezes Zarządu Agatę Łapińską-Kołodzińską.

Wojciech Kuźmierkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji, zwrócił się ze słowami podziękowania do wszystkich, którzy działając na rzecz Fundacji ofiarowali swoją wiedzę i doświadczenie.

„Szczególne podziękowania kieruję do naukowców, profesorów działających w radach naukowych – bez Waszego zaangażowania nasza działalność nie byłaby możliwa. Fundacja jest wdzięczna wszystkim Państwu za poświęcony czas i wysiłek” – powiedział w czasie uroczystości.

Podsumował również wszystkie lata działalności Fundacji, przypominając jej wielkie zasługi w zakresie wsparcia polskiej myśli naukowej. Następnie zaprosił na scenę Agatę Łapińską-Kołodzińską.

Od prawej: Krzysztof Kurowski – członek Zarządu Fundacji, Daniela Piotrowska – Dyrektor Naukowej Fundacji Polpharmy, Agata Łapińska-Kołodzińska – Prezes Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, Sebastian Szymanek – Prezes Zarządu Polpharmy, Marcin Lewandowski – członek Zarządu Fundacji.

W swoim wystąpieniu Agata Łapińska-Kołodzińska podziękowała wszystkim zaangażowanym w działalność Naukowej Fundacji Polpharmy. Opowiedziała również o założeniach programowych, które Fundacja będzie realizować w kolejnych latach. Podkreśliła konieczność kontynuacji bliskiej współpracy ze środowiskami akademickimi. Przedstawiła nowych członków Zarządu Krzysztofa Kurowskiego i Marcina Lewandowskiego oraz nową dyrektor Fundacji Danielę Piotrowską.

„Chciałabym, żeby Naukowa Fundacja Polpharmy ponownie była bliżej pacjenta i stąd pomysł , żeby wrócić do obszaru COMPLIANCE. Kilka lat temu Fundacja była pierwszą instytucją w Polsce, która postanowiła zwrócić uwagę środowiska naukowego i profesjonalistów medycznych na problem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych podczas leczenia chorób przewlekłych. Wydaliśmy m.in. podręcznik adresowany do lekarzy w trakcie specjalizacji i studentów uczelni medycznych” – tymi słowami nowa prezes Zarządu przybliżyła zgromadzonym plany na dalsze działania Fundacji.

Gościem specjalnym uroczystości był prof. dr hab. Marcin Drąg, Kierownik Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania na Politechnice Wrocławskiej, który wygłosił wykład na temat: „Czy COVID-19 może być ostatnią globalną pandemią?”

Galę poprowadziła Grażyna Torbicka, a miłym akcentem wieńczącym uroczystość był występ „Jazz Band Młynarski-Masecki” z gościnnym udziałem Joanny Kulig.