Fundusz zamknął ubiegły rok z kilkumiliardowym zyskiem

 2 minuty

cyfryzacja-medycyna

Ponad 7 mld zł zysku zanotował w 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia – wynika z rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, przedstawionego podczas sierpniowego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. W większości na ten wynik wpłynęło niezrealizowanie zaplanowanych na omawiany rok świadczeń – donosi Medexpress.pl.

Sprawozdanie NFZ

Jak poinformował Wiceminister Zdrowia, Waldemar Kraska, przychody NFZ wyniosły ponad 140,7 mld zł, czyli o 1,52 proc. więcej, niż planowano. Koszty zamknęły się w kwocie ponad 133,5 mld zł. Najwięcej zostało wydane na leczenie szpitalne: 65,7 mld zł. Zysk NFZ wyniósł ponad 7,2 mld zł, z czego ponad 4,5 mld zł to kwota wynikająca z zaplanowanych i niezrealizowanych świadczeń.

„Było to następstwem ograniczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z pandemią COVID 19, zasad kontraktowania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej określonych przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, ograniczenia możliwości dostępu do świadczeniodawcy realizującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku ze stanem epidemii, jak również niepełną realizacją planu w POZ” – wymieniał Waldemar Kraska.

Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie NFZ.

źródło: Medexpress.pl