Fundusz o KOS-Zawał: program zmniejszył ryzyko zgonu

 3 minuty

incydent-kardiologiczny

Zespół analityków NFZ podsumował dotychczasową realizację programu KOS-Zawał. Od października 2017 r. do grudnia 2022 r. z programu skorzystało 68 tys. pacjentów. Refundacja świadczeń z NFZ wyniosła 1,25 mld zł. Specjaliści nie mają wątpliwości: program KOS-Zawał jest sukcesem.

Czym jest KOS-Zawał?

Specjaliści z Narodowego Funduszu Zdrowia przeanalizowali dane z dotychczasowej realizacji Programu Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał) od października 2017 do grudnia 2022 r. KOS-Zawał to program kompleksowej specjalistycznej opieki dla pacjentów po zawale serca. Został uruchomiony w październiku 2017 r. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia.

Program zapewnia pacjentom:

  • diagnozę,
  • leczenie ostrej fazy zawału,
  • wizytę kontrolną w ciągu 14 dni od zakończenia hospitalizacji,
  • rehabilitację kardiologiczną,
  • opiekę specjalistyczną, w razie potrzeby leczenie z wykorzystaniem elektroterapii (wszczepienie urządzeń wspomagających pracę serca).

Korzyści dla pacjentów

Pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do programu KOS-Zawał, mieli zagwarantowaną skoordynowaną opiekę. Polega ona na ciągłości diagnostyki i leczenia, rehabilitacji kardiologicznej oraz edukacji o czynnikach, które zwiększają ryzyko chorób serca, w kolejnych 12 miesiącach od zakończenia pobytu w szpitalu.

„Nasz nowy raport dowodzi, że program KOS-Zawał wpłynął na poprawę wyników leczenia zawału serca. Do końca 2022 r. skorzystało z programu 68 tys. pacjentów. Łączy koszt świadczeń w KOS-Zawał, sfinansowany przez NFZ, wyniósł 1,25 mld zł” – podkreśla Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

KOS-Zawał zmniejsza ryzyko zgonu

Na koniec 2022 r. program był realizowany w 100 placówkach medycznych. Obserwujemy stały wzrost liczby ośrodków, które chcą wejść do programu. Dane z NFZ jednoznacznie pokazują, że opieka nad pacjentami w programie KOS-Zawał zmniejsza ryzyko zgonu po zawale serca. Śmiertelność pacjentów, którzy mają zapewnione elementy opieki przewidziane przez KOS-Zawał (rehabilitację, porady w poradni kardiologicznej) jest niższa niż w przypadku pacjentów, którzy nie otrzymali tych świadczeń, niezależnie od wieku pacjenta czy przebytych chorób.

Dane NFZ potwierdzają też, że rehabilitacja kardiologiczna redukuje ryzyko wystąpienia niewydolności serca po zawale.

Więcej szczegółów na temat programu znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nfz.gov.pl