Fundacja przyznała granty

 1 minuta

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny

Uroczystość odbyła się 2 kwietnia br. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „Prace oryginalne wnoszące istotne wartości do medycyny i farmacji”. Nagrodzonych zostało 5 projektów. Łączna wartość przyznanych w tym roku grantów to ponad 1,5 mln zł. Od 2001 r. do Fundacji wpłynęło już ponad 300 projektów prac badawczych. Granty otrzymało dotąd 45 zespołów badawczych. Realizacja wybranych prac jest finansowana przez Fundację. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z budżetu Polpharmy. Firma przekazała na ten cel już 14 mln zł.