Fundacja przyznała granty najlepszym zespołom badawczym

 2 minuty

Tegoroczni laureaci zamierzają dowiedzieć się, dlaczego tętniak mózgu pęka, czy metalotioneiny mogą być wykorzystane we wczesnym wykrywaniu i terapii raków skóry, dlaczego kokaina uzależnia i jak prognozować rokowania dla chorych na raka piersi. Chcą też szybko wychwytywać zagrożonych ryzykiem przerostu lewej komory serca i zapobiegać zagrożeniu epidemią błonicy.

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny powstała w 2001 r. Jej celem jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych. Konkurs na finansowanie projektów badawczych organizowany jest od 8 lat. W tym czasie do Fundacji wpłynęło ponad 350 wniosków. Granty otrzymało 51 zespołów, a 35 projektów zostało już zrealizowanych. Środki finansowe na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z budżetu Polpharmy. Firma przekazała na ten cel już 15 mln zł.

Na zdjęciu: od lewej, górny rząd: Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy, Bożenna A. Skalińska, wiceprezes zarządu Fundacji, prof. Zbigniew Gaciong, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji, Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Fundacji. Od lewej
– laureaci: dr Joanna Pera CM UJ, dr Aleksandra Zamirska, AM Wrocław, z zespołu prof. J. Szepietowskiego, dr Arkadiusz Piotrowski
GUM, dr hab. Małgorzata Filip, IF PAN Kraków, dr Grzegorz Placha, WUM, dr Aleksandra Zasada, z zespołu prof. M. Jagielskiego.